Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Westvoorne

  1. D66 kiest voor een open en transparante lokale democratie, mét en vóór de inwoners van Westvoorne, zelfbewust en pragmatisch, en open voor argumenten.
  2. D66 anticipeert op  één gemeente: Voorne, met een gedegen voorbereiding, een verankering van lokale belangen en behoud van eigen voorzieningen.
  3. D66 onderhandelt gericht, met veel druk én in overleg met alle belanghebbenden om een omgeving met maximale veiligheid en minimale hinder te realiseren.
  4. D66 streeft naar één organisatie van gemeenten en natuurorganisaties om natuur- en recreatiebeheer op Voorne-Putten te bevorderen.
  5. D66 initieert acties voor een transparant en verantwoord financieel beleid; óók in tijden van bezuinigingen.
  6. D66 vindt ‘Bouwen voor het bouwen’ verspilling van ruimte, slecht voor de leefbaarheid en financieel riskant; woonbeleid moet passen bij de lokale behoefte en kwalitatieve eisen.
  7. D66 focust op concrete duurzaamheid, met energieneutrale woningen van het woonbedrijf, duurzaam vastgoed en zuinige straatverlichting bij de gemeente en intensieve voorlichting aan particulieren.
  8. D66 reorganiseert het Gemeentelijk Woonbedrijf zo dat het een wezenlijke bijdrage blijft leveren aan de lokale volkshuisvesting en de verduurzaming van het woningbezit.
  9. D66 bundelt de ruim aanwezige kennis over zorgtaken in de gemeente actief, zodat de gemeente in haar nieuwe rol de gedecentraliseerde taken goed kan invullen.
  10. D66 overlegt op een open en democratische manier met inwoners en andere betrokkenen om gezamenlijk de toekomst van Westvoorne te kunnen vormgeven, zoals dat gebeurt bij de toekomstvisie Badstrand Rockanje.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018