Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Een beetje integer bestaat niet.

Het is met integriteit hetzelfde als met zwanger zijn, een beetje zwanger bestaat niet. Deze gevleugelde uitspraak kwam van Ien Dales. Maar hoe ga je dan als bestuurder met integriteit om. Reden om een workshop te houden met alle raadsleden, steunfractieleden, de gemeentesecretaris, de griffie en het college. Een intrigerende workshop was het. Het restaurant van het gemeentehuis zat vol, nog nooit heb ik een zo druk bezochte informatieavond of workshop gezien. De Hellevoetse raad en politiek gaan goed en respectvol om met elkaar.  Maar mag een slager zijn eigen vlees keuren als het over integriteit gaat? Raadsleden moeten goed bekend zijn met wat er wel kan en wat niet. Al snel werd duidelijk met een paar startvragen dat het geen eenvoudig onderwerp is, waarbij je zwart en wit zou verwachten maar waarbij al snel door de raadsleden grijs werd opgezocht. Wat te denken van het raadslid die als voorzitter van een voetbalvereniging meegestemd heeft bij een aanvraag van zijn voetbalclub voor een aanvullende subsidie? De meningen waren verdeeld, maar het eindoordeel was: dit kan niet. In de discussie aan de verschillende tafels viel het op dat een aantal leden dit meestemmen toch normaal vonden. het komt in een kleine gemeente al snel voor dat je als raadslid betrokken bent bij een besluit waar je met een andere pet op ook een belang bij hebt. Raadsleden zijn zelden alleen actief als raadslid, zij zijn vaak ook in vrijwilligerswerk actief. De mate van die activiteit bepaalt of je als raadslid mee mag discussiëren en mag stemmen. De Hellevoetse raadsleden zullen elkaar de komende tijd scherp zullen houden op dit punt. Bij twijfel kun je bij de griffie of de burgemeester terecht voor nader advies, zij zijn de integriteitsbewakers van de raad. En om het scherp houden niet te beperken tot de komende tijd werd afgesproken regelmatig dit soort workshops te houden.

Mieke Bakker, fractievoorzitter D66 Hellevoetsluis.