Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 september 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 7 december 2018

Alle leden van D66 Voorne zijn van harte welkom op de volgende algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 7 december 2018, van 20.00 – 22.00 uur bij De Gulden Colff, Wellecondom 10 in Brielle.

Bijzondere aandacht voor de vacatures in het bestuur. Erik Mulder stopt na zijn termijn als bestuurslid (penningmeester), hij stelt zich niet meer verkiesbaar voor een volgende termijn. Henry Rijstenbil is ook niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Wij zoeken nu een nieuwe penningmeester en een nieuw gewoon bestuurslid. Graag uw aanmelding voor deze posities.

De agenda voor de avond is:

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststellen verslag van de vorige vergadering.
4. Actuele situatie ambtelijke samenwerking Voorne, door de drie fractievoorzitters.
5. Hot topics lokale politiek, door de drie fractievoorzitters.
6. Verkiezing bestuursleden D66 Voorne.
Aftredend en niet verkiesbaar zijn Erik Mulder (penningmeester) en Henry Rijstenbil.
Gezocht worden: een penningmeester en een algemeen bestuurslid.
7. Begroting 2019
8. Verslag nieuwe leden commissie
9. Activiteiten op Voorne voor verkiezingen Provinciale staten en Europese verkiezingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting

Vriendelijke groet,
D66 Voorne

Jan Bakker
secretaris