Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 december 2017

D66 Hellevoetsluis vermoedt onrechtmatig besluit College B&W inzake Oudenhoorn

Het College van B&W van Hellevoetsluis heeft in brieven naar de provincie Zuid-Holland en naar Nissewaard een bedrag met een ondergrens van € 8 miljoen gegarandeerd. Dit bedrag is voor verrekening met Nissewaard over de grenscorrectie inzake Oudenhoorn. D66 Hellevoetsluis heeft met verbazing kennisgenomen van de brieven van het College van B&W inzake de verrekening Oudenhoorn.

In augustus 2017 vond een bijzondere raadsvergadering plaats over de positie van de gemeente inzake de verrekening. Deze raadsvergadering was helder; er mocht geen verrekening conform het eerder door de provincie gedane schikkingsvoorstel plaatsvinden. Het was voor iedereen in deze vergadering duidelijk dat in de nieuw ontstane situatie, na afwijzing van het schikkingsvoorstel door Nissewaard, de gemeente niet meer akkoord mocht gaan met dit schikkingsvoorstel. Het college kreeg unanieme instemming op haar voorstel tot een zeer scherp gestelde zienswijze.

Verrassing voor iedereen
Sindsdien heeft geen nieuw raadsoverleg over de verrekening van de grenscorrectie plaatsgevonden, er is geen nieuw besluit door de Raad genomen. Tot verrassing van iedereen kwam echter nu het door gedeputeerde Baljeu gedane voorstel: een herrekening van het schikkingsvoorstel, geen verrekening conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Het is niet duidelijk waarom de gedeputeerde afstand neemt van de scherpe positie van haar voorganger en van de scherp gestelde zienswijze van de gemeente Hellevoetsluis.

Zware vragen gesteld
D66 heeft daarom schriftelijk een serie zware vragen aan het college gesteld.  Onder andere:

  • Waaraan denkt het college het recht te ontlenen deze brieven te versturen met een toezegging van een garantie van 8 miljoen euro, zonder budgettaire dekking en zonder toestemming van de Raad.

D66 wil voor de vergadering van commissie Algemene Zaken en Middelen van aanstaande donderdag de antwoorden.

Grenscorrectie is een feit
Het besluit tot grenscorrectie per 1 januari aanstaande is door de provincie genomen en is een feit. D66 Hellevoetsluis heet Oudenhoorn hartelijk welkom. Het besluit tot afrekening staat hier los van. De hoogte van afrekening wordt in 2018, na het vaststellen van de jaarrekeningen, genomen.