Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 oktober 2017

D66 Voorne blikt vooruit naar de ontwikkelingen in de komende vier jaar

Info-avond over ‘Voorne, maar hoe dan?’ op 30 oktober in ‘De Man’

De D66-fracties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne houden op 30 oktober een informatie- avond over de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de periode daarna. De bijeenkomst in cultureel centrum ‘De Man’ in Oostvoorne heeft als thema “Voorne, maar hoe dan?” Centraal staan de kabinetsformatie, landelijk D66-beleid, de vertaling daarvan naar de gemeentepolitiek en de actuele discussiepunten op Voorne. De aanvang is 20.00 uur.

Spreker is deze avond mr. Joris Backer, Eerste kamerlid en voormalig voorzitter van de landelijke D66 verkiezingsprogrammacommissie. Daarna is er een discussie met in het forum:
– Rob Jetten, een van de nieuwe D66-Tweede Kamerleden (specialisatie o.m. verkeer en duurzaamheid),
– de fractie-voorzitter van Hellevoetsluis, Mieke Bakker,
– de fractie-voorzitter van Brielle, Wim Smit,
– lid van D66-fractie Westvoorne, Erik Mulder.

Voor alle geïnteresseerden in lokale politiek
De avond is voor alle D66-leden en bestuurders op Voorne, maar daarnaast juist ook voor al degenen op Voorne die geïnteresseerd zijn in lokale politiek. Bekend is dat er nogal wat mensen invloed zouden willen hebben op het gemeentelijk beleid, maar de stap om mee te doen in een politieke partij nog niet hebben kunnen zetten. Geïnteresseerde inwoners van Voorne die voor D66 politiek actief willen worden, bijvoorbeeld in de gemeenteraad of in een raadscommissie, of willen meedoen in de fractie-ondersteuning, zijn bijzonder welkom.

Wat gaat er op Voorne veranderen
Centraal deze avond staat, zoals gezegd, de vraag: “Voorne, maar hoe dan?” Wat gaat er op Voorne nu eigenlijk veranderen de komende vier jaar, met dat nieuwe VVD-CDA-D66-CU-kabinet in Den Haag, met de drie nieuwe gemeenteraden vanaf maart, de ambtelijke fusie van de drie gemeenten op Voorne en plannen voor verdere bestuurlijke samenwerking. Hoe kunnen we als landelijke partij lokaal invloed uitoefenen, zeker waar het gaat om de discussiepunten over de toekomst van Voorne?

Napraten en netwerkborrel
Het is de bedoeling het programma rond 21.30 uur af te ronden, waarna er gelegenheid is om bij een drankje na te praten, kennis te maken met de Kamerleden en evt. afspraken te maken over een nadere kennismaking met D66 Voorne. De avond wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Locatie en aanmelding
Het adres van cultureel centrum “De Man” is: Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne.
Aanmelding voor de avond wordt op prijs gesteld i.v.m. de te reserveren ruimte.

Voor aanmelding, stuur uw naam naar:
Rinus v.d. Linden, campagnecoordinator D66 Voorne: rblnospam@hotmail.nl of
Linda Leeflang, secretaris bestuur D66 Voorne: L.Leeflang2@chello.nl