Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 januari 2016

D66 Hellevoetsluis wil meer geld voor groen

De fractie van D66 wil meer geld uittrekken voor de kwaliteit en het onderhoud van het groen in Hellevoetsluis. Met een motie wil de fractie in ieder geval voorkomen dat de staat van het groen nog verder achteruit holt.

Het onderwerp over het groen kwam in de laatste vergadering van de commissie Wonen Werken en Recreatie ter sprake. Veel commissieleden spraken hun ongenoegen uit over de terugloop van de kwaliteit van het groen en over het feit dat het groenonderhoud vooral op z’n simpelst en goedkoopst wordt uitgevoerd. Dit leidt tot het vervangen van beplanting door gemakkelijk te maaien gras en verkleining van het bomenbestand.

Geen uitstel meer
Ook wethouder Hans van Lith vindt de technische staat van het groen grotendeels onvoldoende. Volgens hem is de aanbesteding van het groenonderhoud mogelijk toch te scherp geweest. In de commissie zegde hij toe dat bij de aanbesteding in 2017 beter wordt gelet hoeveel geld daar nu daadwerkelijk voor nodig is. D66 wil daar niet op wachten en meent dat het hoog tijd is de kaalslag van het groen te stoppen. Met de motie roept zij het college op om daar bij de zomernota extra geld voor uit te trekken.