Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2016

Informatieavond D66 Brielle over erfpachtsysteem Nieuwe Stijl

“Meer kansen voor starters op eigen woning”

D66 Brielle wil het landelijke erfpachtsysteem ‘Nieuwe stijl’ in Brielle invoeren. De aarzelende woningmarkt wordt hiermee sneller in beweging gebracht, vindt D66 Brielle. Het systeem biedt serieuze kansen voor starters, ZZP-ers en inwoners met een ‘onderwater hypoheek’. Om haar plannen toe te lichten organiseert de fractie op maandag 25 januari een informatieavond in ‘De Sjoel’ aan de Turfkade. De heer Bert van de Vecht, werkzaam als woonstrateeg bij de gemeente Heusden, verzorgt daar een inleiding en zal één en ander toelichten. De gemeente Heusden is één van de gemeenten die al met het nieuwe systeem werkt. De aanvang van de avond is 20.00 uur.

D66 Brielle signaleert dat de door de overheid opgelegde belemmeringen, een inkomenstoets voor een sociale huurwoning en aangescherpte hypotheekeisen (minimaal inkomen van ca. 40.000 euro) er momenteel voor zorgen dat de genoemde groepen dikwijls tussen wal en schip vallen.

Kwaad daglicht

Een terugblik: erfpacht stond lang in een kwaad daglicht. Gemeenten gebruikten het om de onroerendgoedmarkt te beheersen en waardestijgingen binnen boord te houden. Nadelen voor de bewoners: een wirwar van regels, tussentijdse wijziging van voorwaarden, verplichtingen in bepaalde situaties af te kopen, onverkoopbaarheid van woningen bij tussentijdse verhuizing en waardedaling van woningen. Dit negatieve beeld heerst nog steeds. D66 Brielle wil dat politici en beleidsmakers nu over de schaduw van dit verleden heen stappen en vernieuwend gaan nadenken over dit nieuwe systeem, wat wordt gesteund door de Unie van Banken en de Vereniging Eigen huis.

Herintroductie

De grondprijs vormt een belangrijk deel van de prijs van een woning. Daarom wordt eigendom van grond en gebouw gesplitst. De grond blijft van de gemeente. De erfpachter betaalt een fiscaal aftrekbare pachtsom. De woningprijs en de voorlopig benodigde hypotheek wordt daardoor stukken lager. Het maakt een koopwoning voor grotere groepen bereikbaar en biedt zekerheid en flexibiliteit.

Zekerheid, helderheid en flexibiliteit

Het nieuwe erfpachtsysteem biedt de erfpachter zekerheid en helderheid: over de looptijd (onbeperkt), de lasten, de rechten en verplichtingen. Zo is tussentijdse wijziging van de voorwaarden en verplichte afkoop op enig moment in het nieuwe systeem niet toegestaan. Er mogen geen bepalingen worden opgenomen die de rechten van de erfpachter aantasten of de waarde van het recht verminderen. Anderzijds is het systeem flexibel. De mogelijkheid bestaat tussentijds – bv. bij verhuizing – te verkopen zonder boetes. De erfpachter die gaandeweg wat meer te besteden krijgt heeft de mogelijkheid de erfpacht te beëindigen en de grond te kopen.

Voordelen voor allen

D66 Brielle denkt dat hiermee een grotere doelgroep een koopwoning kan aanschaffen. De verkoop van woningen komt op gang en de gemeente hoeft minder braakliggende grond af te boeken. Er wordt naar twee zijden kostenneutraal gewerkt omdat de gemeente tegen lagere rente kan lenen.