Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2015

Werkbezoek aan Voorne maakt indruk op D66 Statenfractie

De bijna voltallige fractie van D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland bracht zaterdag 17 oktober een werkbezoek aan Voorne. Dit gebeurde op uitnodiging van de D66-fractie Brielle. Het was het eerste bezoek van de nieuwe fractie in de reeks geplande werkbezoeken aan gemeenten en afdelingen in de provincie.

De lokale afdeling van D66 Voorne bracht een aantal onderwerpen onder de aandacht van de Statenleden:

  • De kwetsbare ligging van Voorne, op de grens van haven/industrie en groen polder- en duinlandschap.
  • De te verwachten extra geluidsbelasting van het Theemspoorweg tracé.
  • Het eilandbrede ‘nee’ tegen extra windmolens.
  • De verkeersproblematiek en ontsluiting van Voorne.

Zorgpunten onder de bevolking
De zes Statenleden maakten uitgebreid kennis met de vertegenwoordigers van de D66-fracties van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en kregen een presentatie in het oude Stadhuis van Brielle. Daarbij werden met name de zorgpunten belicht die onder de bevolking leven. De Statenfractie maakte een korte rondwandeling door de vesting, wierp een blik in de Catharijne-domkerk, waarna het met een stoet auto’s langs de noordkant van het eiland ging. Men bekeek ook de Groene Kruisweg bij Zwartewaal, waar bomen moeten worden gekapt. Op de Maasdijk in Zwartewaal nam de Statenfractie uitgebreid de windmolens aan de overzijde van het Brielse meer in ogenschouw en kregen uitleg over de plek waar het 15 meter hoge treinviaduct van de Theemswegtrace komt.

Uitkijken over het landschap
De rit ging verder door het polderlandschap tussen Brielle en Oostvoorne, waarbij onder meer het Stenen Baak werd aangedaan. Daarna ging het langs Kruiningergors, door Oostvoorne naar restaurant ‘Aan Zee’. Daar bekeken de Statenleden vanaf de uitkijktoren het contrast in het landschap. Zij zagen daar enerzijds het groene Voorne met zijn duinen, stranden, de voordelta en de zee. Maar anderzijds ook de rokende schoorstenen en installaties van de havens en de industrie op de Maasvlakte. Deze bijzondere aanblik was voor de meeste Statenleden nieuw en leidde tot verbaasde reacties.

Buitengewone kennismaking
De Statenfractie was buitengewoon ingenomen met de kennismaking met Voorne en ook met alle informatie over de bestaande problematieken en de zorgen van de bevolking. De fractie gaf aan de informatie en indrukken van deze dag mee te nemen in de beleidsbeschouwingen en door te spreken in het Haagse circuit, met name ook met de relevante D66-portefeuillehouders in de Tweede Kamer.

D66 ZuidHolland op bezoek op Voorne