Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 augustus 2015

Europarlementariër Van Miltenburg erg geïnteresseerd in Voorne

Op woensdagmiddag 26 augustus bracht D66 Europarlementariër Matthijs van Miltenburg een bezoek aan de gemeente Westvoorne. Nadat hij door het lokale gemeentebestuur was ontvangen en met hen inhoudelijk had gesproken, nam hij ook ruim de tijd om met de D66 afdeling Voorne van gedachten te wisselen. Op het terras van het prachtige Paviljoen Aan Zee in Oostvoorne ontvingen een tiental leden van D66 Voorne hun collega-politicus en vertelden hem meer over de kracht en bijzonderheden van het eiland.

Ontwikkelingen in de regio

Onder meer Dick Verbeek, D66-wethouder in Brielle, Mieke Bakker-Mantjes, fractievoorzitter van D66 Hellevoetsluis, Erik Mulder, tot voor kort D66-wethouder in Westvoorne, en Marianne Wolters, voorzitter van de afdeling Voorne, brachten Van Miltenburg op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de regio. Zo kwamen de politieke verhoudingen in de drie regiogemeenten aan de orde. Vanzelfsprekend ging de aandacht daarbij uit naar de samenwerking tussen de gemeenten die idealiter uiteindelijk moet leiden tot één gemeente op Voorne.

In gesprek 1

Recreatie versterken

Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Zo vertelde Van Miltenburg dat hij niet helemaal onbekend is met de regio. Toen hij nog in Den Haag woonde en werkte, kwam hij als liefhebber wel eens duiken in het Oostvoornse meer. Hij vindt daarom nadrukkelijk dat het eiland zijn recreatieve functie moet koesteren en die functie waar mogelijk moet versterken. De lokale D66-leden vertelden hem dat er vanuit de regiogemeenten een constructieve dialoog is met het Havenbedrijf en dat dit onder meer via een convenant is geborgd. Dit convenant is enkele jaren terug mede door D66 en haar wethouders tot stand gekomen. Van Miltenburg begreep heel goed dat het havencomplex aan de noordrand van het prachtige eiland altijd een spanningsveld zal oproepen tussen economische en ecologische belangen.

Regionaal krachten bundelen

Om het gebied van Voorne verder te ontwikkelen, zouden gebiedssubsidies welkom zijn. Van Miltenburg vertelde eerlijk dat hij daar als Europarlementariër niet direct over gaat. Wel kent hij, vanuit zijn vorige werkkring, redelijk goed de weg in ‘subsidieland’ en hij kan – als er over dit onderwerp vragen of wensen zijn – de lokale of regionale politici mogelijk wegwijs maken. Ontwikkelingen als Natura 2000, maar ook regionale innovaties of ontwikkelingen die samen met andere regio’s worden opgezet, maken de meeste kans op subsidie.Vluchtelingenproblematiek

Leuke Groep DEF 3

Vluchtelingenproblematiek

Van de plaatselijke, regionale en landelijke onderwerpen kwam het gesprek ook op internationale dilemma’s, en dan vooral de vluchtelingenproblematiek. Aan de intensiteit van het gesprek bij dit onderwerp bleek heel duidelijk dat deze materie de D66’ers aangrijpt. Het huidige Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen is, ook volgens Van Miltenburg, praktisch failliet. Hij is zeker niet blij met de vele bilaterale gesprekken tussen Europese landen die nu gaande zijn. Onderlinge afspraken tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Groot-Brittannië zorgen alleen maar voor een zogeheten ‘waterbed-effect’. Vluchtelingen worden zo vanuit Calais straks naar Belgische en Nederlandse havens verdreven. Voor zo’n schrijnend onderwerp is alleen in Europees verband een echte oplossing te realiseren. Alle landen van Europa moeten zich daar achter scharen. Maar gezien de enorme verschillen in opvatting in Europa en de ongelijke verdeling op dit moment, is die duurzame oplossing helaas nog niet dichtbij.

Bij zijn afscheid van de lokale afdeling D66 Voorne nodigde hij de leden uit om ook eens bij hem in Brussel op bezoek te komen. Een uitnodiging die D66 Voorne graag aanneemt. Het afdelingsbestuur zal binnenkort bekijken hoe en wanneer een tegenbezoek mogelijk is.

Leuke Groep 2