Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2015

Een sterk D66 maakt het verschil!

Duurzaamheid staat voor D66 de komende jaren centraal, ook in Zuid-Holland. Vandaar dat ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland pleit voor een duurzame en innovatieve kenniseconomie zonder valse tegenstellingen tussen groen en groei.

Wij durven te investeren in innovatieve projecten zoals de Zandmotor voor de Westlandse kust en de getijdencentrale op de Brouwersdam. En D66 kiest voor een provincie die zich niet bemoeit met dingen waar zij niet over gaat: minder taken beter uitvoeren. D66 wil dat Zuid-Holland excelleert en samen optrekt met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en met u. D66 heeft er alle vertrouwen in dat we met dit duidelijke verkiezingsprogramma de richting voor de nieuwe periode helder neerzetten.

Wij realiseren ons namelijk erg goed dat wij in een bijzondere provincie leven: met de grootste haven van Europa, het mondiale centrum van vrede en recht in Den Haag, drie grote universiteiten, belangrijke greenports, 3,5 miljoen inwoners en duizenden bedrijven die met elkaar 21% van het bruto nationaal product verdienen. En toch willen we ook uren kunnen fietsen, varen of wandelen door de fraaiste duinstroken, polders, plassengebieden en rivierlandschappen langs schitterende cultuur- historische hoogtepunten en toeristische trek- pleisters van wereldfaam.

Die aantrekkelijke positie in de Randstad en Europa wil D66 Zuid-Holland verder uitbouwen. We hebben de afgelopen vier jaar al veel gedaan, maar het kan altijd beter. Als u D66 stemt, dan zullen de Statenleden zich daar de komende vier jaar onvermoeid voor inzetten.

Wilt u weten wat ons standpunten zijn, lees dan ons Verkiezingsprogramma.

Brouwersdam3a