Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 februari 2015

D66 steunt Water Natuurlijk bij Waterschapsverkiezingen

D66 Voorne steunt bij de waterschapsverkiezingen de partij Water Natuurlijk. Deze partij heeft een programma dat vooral gericht is op een structuurvisie die meer samenhang creëert in het buitengebied. Voor de regio Voorne gaat de aandacht dan onder meer uit naar de zwemwaterkwaliteit van het Oostvoornse meer, het verstevigen van de recreatiemogelijkheden – die er volop zijn op Voorne maar die we nog voor een deel onbenut laten – én natuurversterking. Het gaat dus om de samenhang tussen ecologie en economie.

Jan van de Brand, fractie-assistent van D66 Westvoorne, is een van de kandidaten van Water Natuurlijk bij de verkiezingen voor het waterschap. “Het waterschap is in mijn visie in zijn kerntaak een uitvoeringsorganisatie en het beleid moet daarom in eerste instantie op de uitvoering van die kerntaken gericht zijn. Tegelijkertijd zie ik heel veel kansen op de randgebieden, waar we, mits we tijdig in het proces doelgericht samenwerken, echt het verschil kunnen maken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het afhechten van de losse eindjes van de Strypse Wetering (nu gaan de wandelpaden van niks naar nergens) en de mogelijkheden voor de noordrandontwikkeling van het centrum van Rockanje. ”

Aantrekkelijker Haringvliet

“Verder zijn er bij de Spuimonding en de noordoever van het Haringvliet tal van mogelijkheden om de recreatieve natuurbeleving en toegankelijkheid te verbeteren. Hiermee kunnen we Voorne, als een regio waar ook grootse, stille, verlaten en wijdse natuur te vinden is, nog veel beter op de kaart zetten. Dit geldt zowel vanaf het land als vanaf het water, waarbij Hellevoetsluis een nog aantrekkelijkere watersportstad kan worden.”

Tien punten programma

Het programma van Water Natuurlijk bestaat uit 10 punten die voor deze partij n de komende vier jaar de speerpunten vormen.

  1. Dijken, duinen en kades zijn veilig.
  2. Opvang van overtollig regenwater moet ons meer klimaatbestendig maken. In de stad met inzet van waterpleinen, in landelijk gebied met daarvoor ingerichte polders.
  3. Water Natuurlijk wil maatregelen voor een gezonde en vitale visstand, zoals het verbinden van wateren om de vismigratie te bevorderen.
  4. Schoon en gezond open zwemwater is op fietsafstand bereikbaar.
  5. Lozing van ongezuiverd water op het oppervlaktewater moet worden voorkomen. Voorlichting en handhaving zijn daarbij belangrijk.
  6. Watergangen, dijken en bermen worden duurzaam onderhouden.
  7. Natuur en recreatie aan het water is toegankelijk voor iedereen.
  8. Zuivering van afvalwater moet zo veel mogelijk plaatsvinden aan de bron. Dat betekent ook: geen lozing van medicijnresten en andere chemische afvalstoffen.
  9. Water Natuurlijk verdeelt de waterschapslasten eerlijk en de vervuiler betaalt mee.
  10. Water Natuurlijk betrekt inwoners en organisaties bij het waterschap en zoekt de samenwerking met andere overheden.

Meer informatie is te vinden op www.waternatuurlijk.nl/hollandsedelta

Fotobijschrift:

Jan van den Brand, fractie-assistent voor D66 in Westvoorne, staat op de lijst voor Water Natuurlijk bij de Waterschapsverkiezingen.

Jan vd Brand Water Natuurlijk