Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 februari 2015

D66-Statenlid Josine Meurs belicht regionale dilemma’s in Hellevoetsluis

Presentatie op openbare ledenvergadering van D66 op 13 februari

 

Op vrijdagavond 13 februari a.s. spreekt Josine Meurs, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor D66, op een openbare ledenvergadering van D66 Voorne. Zij spreekt die avond in het Droogdok in Hellevoetsluis over haar speerpunten: behoud van de open groene ruimte en kansen voor de ontwikkeling van bedrijvigheid.

 

Tijdens deze avond zullen we de dilemma’s van Voorne zeker niet uit de weg gaan. Denk daarbij aan enerzijds de groeiende geluidsoverlast van de industrie, het nieuwe spoortracé naar de Maasvlakte en de windmolens. Anderzijds kan ook de wens tot behoud van het open plattelands karakter van Voorne en de ontwikkeling van recreatie en toerisme aan de orde komen.

Josine Meurs is historicus en werkte onder meer als wetenschappelijk onderzoeker, reisleider en adviseur in het sociale domein. Sinds kort is zij ook actief als hoofd Onderwijs bij de gemeente Rotterdam.

De avond, die een opmaat vormt naar Provinciale Staten verkiezingen in maart, begint om 20 uur in het gebouw van het Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5 in Hellevoetsluis. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, ook voor alle geïnteresseerden die geen lid zijn van D66.

JosineMeurs D66 ZH