Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 januari 2015

10 miljoen euro voor verbetering Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft vandaag besloten om tien miljoen euro provinciaal geld te investeren in de ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Door een nieuwe doorlaat te maken in de Brouwersdam, keert de stroming terug in de Grevelingen en verbetert de waterkwaliteit. Economische ontwikkeling van het gebied wordt daardoor ook aantrekkelijker, zo is berekend.

De provinciale investering is een win-win-project, die bovendien op termijn de bouw van een energiecentrale voor getijdenenergie mogelijk maakt. Het project hangt nauw samen met andere projecten uit het Nationaal Deltaprogramma, dat zorgt voor waterveiligheid in Zuid-Holland én voldoende aanbod zoetwater. D66 is trots op deze projecten, die onder aanvoering van de D66 gedeputeerde Han Weber tot stand worden gebracht.