Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 november 2014

D66 Hellevoetsluis wil focus op werk, mvo en samenwerking

In vervolg op de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Hellevoetsluis schreef D66 een beknopte samenvatting met haar belangrijkste punten. De samenvatting geeft een goed beeld van de onderwerpen die D66 van groot belang vindt voor de inwoners van Hellevoetsluis en waar de partij zich sterk voor zal inzetten.

De Vesting biedt uitdagingen voor werk in de jachthavens. De lege havens zijn ons een doorn in het oog. Denk creatief na wat we nog meer met zo’n plons water kunnen doen. Het toerisme is dè uitdaging voor Hellevoetsluis. Deze ‘industrie’ creëert banen door een goede koppeling van recreatie, horeca, historie, kunst en cultuur. D66 is groot voorstander van een Cultuurhuis. Kunst, cultuur en museale organisaties moeten fysiek zo dicht mogelijk bij elkaar zitten, in de Vesting. Het Cultuurhuis werkt dan mee aan het verlevendigen van die Vesting.

De 3 Decentralisaties. Hellevoetsluis heeft zich met de buurgemeenten goed voorbereid. Landelijk piept en kraakt deze regeling, en dat is zeer zorgelijk. Voor de zorgtaken ontvangt Hellevoetsluis veel geld, en daar moet we goed over waken en de besteding zeer zorgvuldig beoordelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan duurzaamheid. Hellevoetsluis richt zich vooral op milieuzaken: zonnepanelen, groene daken en pleinen, scheiden van afval. Er is meer. Afval is een product. De gemeente moet bij offertes niet alleen naar de milieu-aspecten vragen, maar ook naar de oorsprong van producten en onderdelen. Waar komt het hout vandaan? Past het bedrijf wel goede cao’s toe? Zijn het circulaire producten? Duurzame initiatieven zijn mogelijk en bieden een goed rendement. Ook zijn ze in het belang van de gemeente. Een goede gemeente helpt haar inwoners dergelijke initiatieven op een eenvoudige wijze mogelijk te maken.

Veel zaken zijn eenvoudiger te bereiken al we gaan samenwerken. D66 maakte vóór de gemeenteraadverkiezingen al kenbaar dat we voorstander zijn om op Voorne te gaan herindelen. Voorne wordt daarmee een krachtige tegenpool voor Nissewaard. Om daarna samen met Nissewaard te kunnen optrekken als zichtbaar onderdeel van de Metropoolregio.

Vesting_luchtfoto