Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 november 2014

Politiek Café op 28 november: ‘Verduurzaming brengt welvaart’

Op vrijdag 28 november organiseert D66 het derde Politiek Café van 2014 in De Man in Oostvoorne. Het thema van deze editie van het Politiek Café luidt: ‘Verduurzaming brengt welvaart’. De komende periode zal Westvoorne grote stappen moeten zetten om de gemeente te verduurzamen. Dit is noodzakelijk, wil de gemeente aan haar streven voldoen om een energieneutrale gemeente te worden.

 

Westvoorne heeft de afgelopen jaren al diverse acties ondernomen om energiebesparing te stimuleren, maar die zijn bij lange na niet toereikend om de groei van het energiegebruik in te dammen. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. D66 Westvoorne heeft, samen met andere raadsleden, al een begin gemaakt met het in kaart brengen van nieuwe mogelijkheden die wél een substantiële impact hebben op de energieconsumptie in de gemeente. Een aantal van deze maatregelen kan de komende jaren in het gemeentelijk beleid worden ingevoerd.

 

De maatregelen hebben betrekking op verschillende onderdelen van de maatschappij en hebben invloed op bijna elke inwoner in de gemeente: huurders, particuliere woningbezitters en ondernemers. Het goede van verduurzaming is dat het investeringen vergt die uiteindelijk bijdragen aan onze welvaart. Enerzijds doordat de investeringen economische activiteiten oproepen, en anderzijds doordat hierdoor ons leefcomfort toeneemt.

 

Omdat we niet alle vormen van verduurzaming tegelijk kunnen uitvoeren, moeten er politieke keuzes worden gemaakt. Tijdens het Politiek Café willen we met de inwoners en ondernemers van Westvoorne hierover in gesprek. Eerst zullen we een inventarisatie presenteren van de ideeën die er zijn en die, als het om nieuw beleid gaat, tot de mogelijkheden behoren. In de discussie die we na de presentatie willen voeren, roepen we de inwoners en ondernemers op om hun ideeën en suggesties voor verduurzaming voor het voetlicht te brengen. Uiteindelijk is het belangrijk om de maatregelen met de grootste impact én draagvlak zo spoedig mogelijk uit te voeren.

 

Kom naar het Politiek Café in De Man in Oostvoorne en discussieer mee. De zaal gaat open om 16.30 uur. De bijeenkomst begint om 17.00 uur.

Zonnepanelen