Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 november 2014

Steun voor motie tegen kolencentrales op D66 congres

Mede door steun van D66 Westvoorne is op het D66 congres op 1 november jongstleden een motie aangenomen tegen de kolencentrales op de Maasvlakte. De motie, ingediend door AAV Rotterdam, roept de D66 fracties in Rotterdam, Zuid-Holland en in de Tweede Kamer op om gezamenlijk de politieke en juridische middelen te onderzoeken die nog kunnen worden ingezet om te voorkomen dat de betreffende centrales elektriciteit gaan leveren.

Het probleem met deze centrales zit vooral in het feit dat er geen beperking van de CO2-uitstoot zal plaatsvinden. Terwijl dit wel in eerdere afspraken (bij de vergunningverlening in 2008) met de Gemeente Rotterdam is vastgelegd. De centrales zouden CO2 gaan afvangen en opslaan via de ccs-technologie (Carbon Capture and Storage).

Lees hier de tekst van de motie die is aangenomen.

MOTIE PM100 Kolencentrales Maasvlakte