Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 november 2014

Begroting 2015 in gemeente Westvoorne unaniem aangenomen

De begroting 2015 voor de gemeente Westvoorne is eind oktober met unanieme stemmen door de Westvoornse gemeenteraad aangenomen. Wethouder van Financiën Eric Mulder (D66) presenteerde voor komend jaar een degelijke, sluitende begroting zonder lastenverzwaring voor de inwoners. Voor 2016 en 2017 is sprake van lichte overschotten. In 2018 ontstaat een tekort, dat als taakstellende bezuiniging is opgenomen in de begroting.

De fractie van D66 vroeg in zijn bijdrage tijdens de algemene beschouwingen meer aandacht voor duurzaamheid en het creëren van een reserve voor het opvangen van tekorten die mogelijk door de nieuwe decentralisaties kunnen optreden.

Begroting 2015

Algemene Beschouwingen D66 Westvoorne Okt 2014