Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 oktober 2014

Zorgen over gebrek aan transparantie Kickersbloem 3

D66 maakt zich ernstige zorgen over het besluitvormingsproces rondom Kickersbloem 3, een industrieterrein in ontwerp. Het terrein is er nog niet, maar de gemeenteraad denkt op dit moment na over het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Het bestuurlijk proces rond de besluitvorming over Kickersbloem 3, dat al vele jaren duurt, verdient geen schoonheidsprijs. De gemeenteraad, aangetreden na de verkiezingen in maart j.l., moet zich binnenkort uitspreken over het bestemmingsplan en het exploitatieplan van Kickersbloem 3.

Vanuit de burgers van Hellevoetsluis komen bij de fractie van D66 steeds meer vragen over de transparantie rond dit proces. Zeker na een radio-uitzending van Radio Voorne op 27 september j.l. Daarin uit zo’n verontruste burger, Igor Kluin, zijn bezwaren en stelt een hoop vragen. Ook is hij nu een WOB-procedure gestart om te proberen de besluitstukken, die geheim zouden zijn, in de openbaarheid te krijgen.

Mieke Bakker (D66): “Als er hierover bij ons vragen binnenkomen, kunnen we als fractie niet anders zeggen dan: ‘we weten het niet’.” Zou een gemeenteraadslid iets weten over geheime documenten dan mag hij/zij daar niets over zeggen. Een wat ongemakkelijke situatie. D66 is volop bezig met een onderzoek om straks een weloverwogen besluit te kunnen nemen of zij wel of niet akkoord kan gaan met het bestemmingsplan en exploitatieplan. Maar D66 is ook benieuwd naar het uiteindelijke effect op de werkgelegenheid. Waar eerst gesproken werd over banengroei schijnt de partij IBH in de hoorzitting over de zienswijzen nu akkoord te gaan met alleen de garantie op banenbehoud. Dit betekent dus het schuiven van banen.

D66 roept het gemeentebestuur op om de burgers zoveel mogelijk informatie te verstrekken zodat zij het besluitvormingsproces goed kunnen volgen en mogelijk gedegen adviezen kunnen geven aan de diverse fracties in de gemeenteraad. Zoals het nu gaat, kan het niet. Recent is een hoorzitting geweest waarbij mensen die een formele schriftelijke zienswijze hebben ingediend hun mening nog mondeling konden verduidelijken. Dit was een schijnvertoning, een blijk van gebrek aan openbaarheid. Het is nog steeds niet duidelijk of de zittingen openbaar waren of niet, maar op het internet zijn geluidsopnamen te beluisteren. Zo ook de reactie van IBH over baanbehoud. Is het talmen over de beschikbaarstelling van de opnamen de transparantie van ons college?

De rode vlek geeft de positie aan waar Kickersbloem 3 is gepland

De rode vlek geeft de positie aan waar Kickersbloem 3 is gepland

Bakker: “Ik kan toch niet met droge ogen aan onze achterban vertellen dat we wel/niet akkoord gaan met de plannen Kickersbloem 3, een van de grootste dossiers van Hellevoetsluis, omdat ze maar moeten vertrouwen op mijn blauwe ogen? De moderne democratie zit wat mij betreft toch wel wat anders in elkaar. Ik wil dat de burgers zoveel mogelijk dezelfde informatie hebben als ik, zodat ze de besluitvorming van de gemeenteraad kunnen begrijpen. “